TIN TỨC 

Quản lý cảm xúc. Hội chứng FOMO khi trade coin

Tại bất kỳ thời điểm nào trong ngày, có hàng nghìn thị trường đang chờ bạn, từ Forex, chứng khoán đến tiền mã hóa. Tất cả những bảng biểu này đều chuyển động 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, và mọi dấu tích đều có nghĩa là bạn có thể kiếm tiền. Xử lý các giao dịch bị lỡ có thể là một thách thức lớn đối với các trader. Suy nghĩ cách để kiếm tất cả tiền không bao giờ vào tài khoản trading thì thật khó…

Read More