BLOCKCHAIN 

Cơ quan quản lý Canada thông qua một số quy định mới về Tokens

Trong khi Trung Quốc ban hành lệnh cấm ICOs, cơ quan quản lý của Canada lại đưa ra chính sách ngược lại. Cơ quan quản lý Canada thông qua một số quy định mới về Tokens Không áp đặt lệnh cấm, cơ quan quản lý tài chính Quebec, Autorines des marches financiers (AMF), đang tìm cách hiểu rõ hơn về các trường hợp sử dụng Blockchain – nhưng họ không hoàn toàn khuyến khích việc sử dụng nó. Trên thực tế, AMF đã từng cho rằng việc giao dịch tokens của…

Read More