TIN TỨC 

10 biểu đồ cho thấy ngành công nghiệp tiền mã hóa chỉ đang ở giai đoạn khởi đầu

Thị trường tiền mã hóa được ca ngợi là một thị trường non trẻ nhưng nó vẫn đang cho mọi người nhìn thấy ​​sự tăng trưởng theo cấp số nhân. Mặc dù sự tăng trưởng này vẫn chưa toàn diện, nhưng cộng đồng tiền mã hóa vẫn không ngừng nỗ lực để xác định sự tăng trưởng này thông qua 1.595 các loại tiền mã hóa đã được niêm yết trên CoinMarketCap. Bên cạnh đó còn có các thông số tăng trưởng khác cho thấy thị trường chỉ mới ở…

Read More
TIN TỨC 

24 bài học rút ra từ hơn 45 bài phỏng vấn về dự án tiền mã hóa_Phần 1

Giống như hầu hết những người đã bước vào không gian blockchain và tiền mã hóa trong năm 2017, tất cả chúng ta đều phải bơi qua đống khó nhằn nhất, thông tin không đầy đủ và rất nhiều biến động của thị trường. Đó là một thời điểm tuyệt vời. Rất nhiều người trong chúng ta kiếm được tiền và cũng rất nhiều bị mất tiền. Khoảng 3 tháng trước, chúng tôi đã góp nhặt đầy đủ những white paper và video dài 3 phút về 100X Lambo Moon-coin tiếp…

Read More