BLOCKCHAIN 

Các nhà lập pháp Hoa kỳ hợp tác với MIT và NIST để xây dựng các tiêu chuẩn an ninh cho Blockchain

Nhóm các nhà lập pháp Hoa Kỳ – Congressional Blockchain Causus đã hợp tác với một số tổ chức như Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia (NIST) trong việc nghiên cứu lthiết lập các tiêu chuẩn an ninh cho Blockchain tại Mỹ. Trong một bản tin gần đây, Ủy ban Kinh tế chung của Hạ viện cho biết, họ cam kết đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ Blockchain vì lợi ích của công chúng. Đồng chủ tịch David Schweikert nói: “Với cương vị…

Read More