TIN TỨC 

Bộ trưởng Tư pháp Nga xác nhận: Tiền mã hóa là Tài sản

Một vụ phá sản liên quan đến một lượng bitcoin ít ỏi đã gây ra các cuộc thảo luận trong giới luật pháp của Nga. Một số người nói tiền mã hóa không khác gì hơn “một bộ ký tự”. Những người khác, bao gồm cả bộ trưởng tư pháp, thì phân loại – tiền mã hóa là tài sản. Bộ Tư pháp Nga về một phe trong cuộc tranh luận pháp lý Bộ trưởng Tư pháp Nga – Alexander Konovalov nói với các phóng viên tuần này: Tiền mã hóa thuộc danh…

Read More