TIN TỨC 

HSBC thực hiện giao dịch tài chính bằng blockchain đầu tiên

Lần đầu tiên trên thế giới, blockchain được sử dụng trong giao dịch tài chính thương mại của gã khổng lồ ngân hàng HSBC, mở ra tương lai mới cho công nghệ tương lai này. Lần đầu tiên Tập đoàn dịch vụ tài chính HSBC thông báo họ đã lần đầu tiên sử dụng công nghệ blockchain để hoàn thành một giao dịch tài chính thương mại tốc độ cao. Đáng lưu ý là, nếu thực hiện giao dịch theo quá trình giấy tờ thông thường phải mất đến 1 tuần. Đây là lần…

Read More