BLOCKCHAIN TIN TỨC 

Global Blockchain Business Council bổ nhiệm Giám đốc điều hành mới: Sandra Ro

GENEVA, ngày 19 tháng 3 năm 2018 – Global Blockchain Business Council (Hội đồng kinh doanh Blockchain toàn cầu – GBBC) đã vinh danh giám đốc điều hành mới – cô Sandra Ro, nêu rõ những quyết định mà cô đã đưa ra với nỗ lực mở rộng nhằm hướng dẫn các nhà quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp về tiềm năng to lớn của công nghệ blockchain. Sandra Ro đảm nhận vai trò mới của mình tại một thời điểm tăng trưởng và cơ hội chưa từng có của GBBC. Sau sự hiện…

Read More