TIN TỨC 

CFTC ban hành hướng dẫn mới về các công cụ phái sinh tiền điện tử

Cơ quan quản lý thị trường hàng đầu của Hoa Kỳ, CFTC đã ban hành hướng dẫn mới cho các sàn và các nền tảng giao dịch khác đang bày tỏ sự hứng thú với việc niêm yết Bitcoin tương lai và các sản phẩm phái sinh tiền điện tử khác. CFTC đưa ra hướng dẫn mới về các công cụ phái sinh đối với tiền điện tử Ủy ban Giao dịch Hàng hóa tương lai (CFTC) đã đưa ra hướng dẫn mới này vào thứ hai, cung cấp cho các sàn…

Read More
TIN TỨC 

CFTC Hoa Kỳ tìm cách ‘Cung cấp tính rõ ràng về quy định’ về việc niêm yết các sản phẩm phái sinh tiền mã hóa

Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai – CFTC Hoa Kỳ vừa ban hành bản tuyên bố tư vấn cho việc niêm yết các sản phẩm phái sinh tiền mã hóa, theo một thông cáo báo chí của CFTC được công bố ngày hôm qua, ngày 21 tháng 5. Tư vấn viên, do Ban giám sát thị trường (Division of Market Oversight – DMO) của CFTC và Phòng thanh tra và rủi ro (Division of Clearing and Risk – DCR) phối hợp tập trung vào các lĩnh vực cụ…

Read More