BLOCKCHAIN 

CEO Twitter Jack Dorsey tuyên bố công nghệ Blockchain và Bitcoin sẽ là ‘Bước đột phá mới’

Jack Dorsey, CEO của cả Square và Twitter, đã tuyên bố rằng công nghệ Blockchain và Bitcoin là “Bước đột phá mới”. Ông cho rằng thuật ngữ này thường được áp dụng cho ngành kế toán nhưng sẽ có khả năng “được áp dụng cho nhiều ngành nghề hơn nữa.” Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 8 năm 2017 tại Bảo tàng Lịch sử Máy tính ở Mountain View, California, Dorsey đã bàn luận về các chủ đề như tương lai của ngành ngân hàng, công nghệ Blockchain và Bitcoin. Quan điểm của Dorsey…

Read More