TIN TỨC 

Chính con người, chứ không phải Bitcoin, mới là bong bóng!

Mặc dù thị trường tiền mã hóa về tổng thể khá tích cực tại thời điểm hiện tại, thế nhưng tâm lý của các nhà đầu tư lại khá tiêu cực. Có lẽ là do những kỳ vọng về tương lai sáng lạn hơn sau hội nghị Consensus kết thúc, không tạo ra nhiều nhu cầu về bitcoin như dự đoán, ít nhất là không nhiều như nó đã xảy ra trong những năm trước. Tôi hiểu vì đó là tiền của bạn đang bị đe dọa và thị trường đã…

Read More