TIN TỨC 

Bitcoin Jesus: “Ethereum rồi sẽ sớm soán ngôi Bitcoin”

Trước khi đi vào vấn đề, hãy cùng tìm hiểu chính xác Bitcoin Jesus là ai và vì sao ông ta lại dự đoán Ethereum sẽ lật đổ ngôi vị Bitcoin trong một sự kiện được gọi là “fippening”. Bitcoin Jesus là ai? Bitcoin Jesus thực chất là Roger Keith Ver, một nhà đầu tư ngay Bitcoin ngay từ buổi đầu. Roger Ver đồng thời còn là chủ của các start up liên quan đến Bitcoin. Tuy sinh ra và lớn lên ở Mỹ, nhưng ông đã chuyển đến Nhật…

Read More