TIN TỨC 

Các sàn giao dịch thất thoát hàng triệu USD do Bitcoin Gold bị tấn công chi tiêu gấp đôi

Một thợ đào ác ý đã thực hiện thành công một cuộc tấn công chi tiêu gấp đôi trên mạng lưới Bitcoin Gold vào tuần trước. Bitcoin Gold chịu cuộc tấn công Chi tiêu gấp đôi Giám đốc truyền thông của Bitcoin Gold, Edward Iskra, đã cảnh báo người dùng về cuộc tấn công vào ngày 18 tháng 5, giải thích rằng một thợ đào ác ý đang sử dụng việc khai thác để lấy cắp tiền từ các sàn giao dịch tiền điện tử. Để thực hiện cuộc tấn công,…

Read More