BLOCKCHAIN 

3 con đường trí tuệ nhân tạo (AI) thay đổi ngành tài chính

Khi trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng được áp dụng rộng rãi vào nhiểu lĩnh vực, các tổ chức tài chính và các doanh nghiệp đang cố gắng hành động thật nhanh để bắt kịp được nhịp độ. Điều này có thể sẽ ảnh hưởng đến cách chúng ta gửi tiền ngân hàng, đầu tư, vay vốn và ngăn ngừa tội phạm tài chính. Trọng tâm của cuộc cách mạng AI là các thuật toán machine learning, một phần mềm tự động cải tiến nếu được nạp vào thêm dữ liệu,…

Read More