AIRDROP & BOUNTY 

Nhận tối thiểu 25 BCIO ~18$ từ dự án blockchain.io

 Nhận tối thiểu 25 BCIO ~18$ từ dự án blockchain.io
 Đăng ký + làm nhiệm vụ tối thiểu 200 Entry để nhận tối thiểu 25 BCIO (18$)
 Giới thiệu nhận thêm 100 Entry
 (Entry là points đua top. Rank càng cao thì càng được nhiều token)
 Link đăng ký: http://vy.tc/fTU9q36
 Lưu ý: Tối thiểu 200 Entry mới nhận đc 25 BCIO. Nhưng yên tâm, để nhận cực dễ.

VIDEO HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

 Link đăng ký: http://vy.tc/fTU9q36

 Các dự án Team đang chạy
 Group Vip Airdrop $ Bounty 
 Trung tâm mua bán token Airdrop & Bounty

Related posts

Leave a Comment