AIRDROP & BOUNTY 

Nhận free poin đổi ra token IOT từ dự án Iotchan. Đã lên CMC, đánh giá 5*

Iotchan – Dự án này đã lên Coinmarketcap có mã là ITC

Hướng dẫn đăng ký:

1. Link đăng ký: https://bounty.iotchain.io/

2. Điền E-mail, vào e-mail xác thực tài khoản.

2. Thiết lập pass.

3. Điền địa chỉ ví ETH ( Mew, meta, iedoo đều được )

Bấm Sign up sau đó vào e-mail để xác thực tài khoản

Tiếp theo làm các nhiệm vụ:

1. Join Telegram, copy mã code, điền vào Tele nhấn gửi

2. Share facebook

3. Làm các nhiệm vụ Bind , Retweet, Verify Twitter

4. Copy link giới thiệu chia sẻ cho bạn bè

Đăng ký + làm 3 nhiệm vụ nhận được 2 points. Giới thiệu + làm 2 nhiệm vụ nhận được 2 points

VIDEO HƯỚNG DẪN 

Link đăng ký: https://bounty.iotchain.io/

Các dự án Team đang chạy

Gr Vip Airdrop $ Bounty

 

Related posts

Leave a Comment