Nhận Free 6 KLT ~30$ từ dự án Kelta. Đánh giá 4.3*

Hướng dẫn đăng ký:

1. Link đăng ký: https://www.kelta.com

2. Điền E-mail, địa chỉ ví ETH, tích 2 ô vuông, Nhấn Register.

3. Vào E-mail xác thực, bấm vào link xác thực

Làm các nhiệm vụ

1.Share facebook

2. Đã đăng lại

3. Chia sẻ https://linkedin.com

4. Like bài viết Instagram

5. Lấy link giới thiệu đi chia sẻ cho bạn bè.

(Sẽ cần thời gian để Kelta xác thực các nhiệm vụ bạn làm)

Đăng ký + làm nhiệm vụ nhận về 6 KLT, chia sẻ nhận về 1 KLT

Video hướng dẫn:

Link đăng ký: https://www.kelta.com

Các dự án Team đang chạy

Group Vip Airdrop $ Bounty

Related posts

Leave a Comment