AIRDROP & BOUNTY 

Nhận free 218 WGD (~8$) từ dự án WeGold. Đánh giá 5*

Hướng dẫn đăng ký

✔ Đăng ký tại đây: https://wegold.io/

✔ Điền Email của bạn

✔ Join Telegram, quay lại điền Usename Tele ( Bỏ @)

✔ Follow Twitter, quay lại điền Usename Twitter ( Bỏ @)

✔ Retweet bài pin trên top

✔ Đăng ký WeGold Reddit

 Follow official AirdropAlert on Twitter

✔ Điền địa chỉ ví ETH ( Ví mew, eidoo, meta đều được )

✔ Tích và 3 ô vuông

✔ Join airdrop

✔ Check mail để lấy link giới thiệu

VIDEO HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

Link đăng ký: https://wegold.io/

Các dự án Team đang chạy
Gr Vip Airdrop $ Bounty

Related posts

Leave a Comment