Nhận free 200 IRIS Token Từ dự án Electronic Healthcare Record (Iris EHR)

Hướng dẫn nhận free 200 token IRIS

Iris là một hệ sinh thái chăm sóc sức khoẻ kỹ thuật số, được xây dựng bằng công nghệ blockchain. Hồ sơ Y tế Điện tử Iris (hay “Iris EHR”) cho phép bạn kiểm soát lại dữ liệu về chăm sóc sức khoẻ và cho phép bạn quyết định ai, khi nào và ở đâu dữ liệu của bạn đang được truy cập.

Đăng ký nhận 200 IRIS ( ~5$)

Giới thiệu nhận 68 IRIS ( ~1,6$)

Video hướng dẫn:

Link đăng ký: https://bit.ly/2HcMtDM

Có thể bạn quan tâm:

Related posts

Leave a Comment