AIRDROP & BOUNTY 

Nhận 7.5 SAM ~6$ từ dự án Swissalpsmining

Swissalpsmining (Mã Token: SAM)

Đăng ký nhận về: 7.5 SAM ~6$

Giới thiệu nhận thêm: 1.25 SAM ~1$

Hướng dẫn chi tiết:

Link đăng kí: https://airdropalert.com/join/SwissAlps
– Join Telegram
– Follow Twitter
– Retweet
– Join Official AirdropAlert Telegram
– Điền Ví ETH (Mew, eidoo, Meta)
– Tích vào 3 ông vuông

Join Airdrop

Check mail để lấy link giới thiệu

VIDEO HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

Link đăng kí: https://airdropalert.com/join/SwissAlps

Các dự án Team đang chạy
Group Vip Airdrop $ Bounty
Trung tâm mua bán token Airdrop & Bounty

Related posts

Leave a Comment