AIRDROP & BOUNTY 

Nhận 300$ COV coin sàn Covesting ( đã lên CMC ) làm phí giao dịch

 Nhận 300$ COV coin sàn Covesting ( đã lên CMC ) làm phí giao dịch.
 Đăng ký nhận 300$
 Đăng ký bằng link của Hưng nhận thêm 50$
 Giới thiệu nhận 40%/ tổng số ref giao dịch
 Link đăng ký: https://covesting.io
 Lưu ý: Số tiền này chỉ dùng để làm phí giao dịch

VIDEO HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

 Link đăng ký: https://covesting.io

 Các dự án Team đang chạy
 Group Vip Airdrop $ Bounty
 Trung tâm mua bán token Airdrop & Bounty

 

Related posts

Leave a Comment