AIRDROP & BOUNTY 

Nhận 1000 SEED ~100$. Dự án được Dehedge bảo hiểm

Giá ICO 1 SEED = 0.01$

Dự án được Dehedge bảo hiểm, vì thế team mình đánh giá: 5*

Đăng ký nhận về: 1000 SEED ~100$

Giới thiệu nhận thêm: 50 SEED ~5$

Hướng dẫn chi tiết:

Có 4 nhiệm vụ bạn cần phải làm, rất dễ, nhưng để hướng dẫn bạn bằng text thì khá lằng nhằng. Vì thế bạn xem video hướng dẫn ở dưới nhé.

Link đăng ký : https://www.superbloom.com/bonus

VIDEO HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

Link đăng ký : https://www.superbloom.com/bonus

Các dự án Team đang chạy
Group Vip Airdrop $ Bounty
Trung tâm mua bán token Airdrop & Bounty

Related posts

Leave a Comment