Hướng dẫn trả lời câu hỏi nhận free 2000 token Fresco ~0.4 ETH

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Nhận free 2000 token Fresco ~0.4 ETH

Điều kiện: trả lời đúng 80/100 câu.

Các bạn chia 2 cửa sổ, 1 bên trả lời, 1 bên đáp án. Bên trả lời bạn copy câu hỏi rồi chỉ chuột qua bên đáp án nhấn tổ hợp phím Ctrl + F để mở cửa cố tìm kiếm. Nhấn Ctrl + V để dán câu hỏi cần tìm kiếm vào. Muốn bôi đen toàn bộ, nhấn tổ hợp phím Ctrl + A.

Dự án không có link ref bạn nhé.

Video hướng dẫn: 

Link đăng ký: https://goo.gl/qiwseN


Link trả lời câu hỏi: http://gocmua.vn/fresco/

Có thể bạn quan tâm:

Related posts

Leave a Comment