Hướng dẫn đăng ký nhận 100DNN tương đương 20$

Hướng dẫn đăng ký nhận 100DNN tương đương 20$

DNN hoặc Mạng Tin tức Phân cấp, là một nền tảng tin tức, kết hợp việc tạo tin tức với các mạng phi tập trung để cung cấp nội dung thực tế, do cộng đồng quản lý.

Dự án  DNN được icobench đánh giá 4.1*, trackico đánh giá 4.8*

Làm xong nhiệm vụ bạn nhận được 100DNN tương dương 20$.

Hướng dẫn các bước:

Bước 1: Khởi động bot Telegram

Bước 2: Tham gia Telegram @DNNMedia

Bước 3: Gửi e-mail, tên người dùng Twitter và địa chỉ ETH của bạn. Sau đó, nhấp hoặc nhập “Confirm submission”

Bước 4: Theo dõi và retweet trên twitter để nhận thưởng

Video hướng dẫn:

Link đăng ký

Related posts

Leave a Comment