Hướng dẫn chi tiết đăng ký + KYC dự án DOCK.IO

Hướng dẫn chi tiết đăng ký + KYC dự án DOCK.IO
Đã lên CMC, Kucoin, Gate.io

Video hướng dẫn:

Link đăng ký: https://dock.io

Link đk linkedin: https://www.linkedin.com/feed/

Các dự án Team đang chạy: http://bit.ly/2G9nLiZ

Gr Vip Airdrop $ Bounty: http://bit.ly/2jjiITz

Dự án tuyển ref mới nhận được thưởng: 22,5 dock/1 ref

Thời gian kết thúc chưa rõ.

Related posts

Leave a Comment