Nhận Free 170 MCC, từ dự án MyCreditChain. Đánh giá: 4.75*

Hướng dẫn đăng ký:

  Link đăng ký: https://www.mycreditchain.org
  Làm những nhiệm vụ họ đưa như Join Telegram, like và follow facebook page
  Nhấm Submit Deatails to collect bounty Sau đó điền địa chỉ ví ETH
  Gửi cho bot URL ( Link profile facebook của bạn )
  Làm phép tính
  Đk xong nhận 170 MCC. Lấy link mời bạn bè, 30 MCC tokens cho mỗi lời mời

Video hướng dẫn

Link đăng ký: https://www.mycreditchain.org

Các dự án Team đang chạy

Group Vip Airdrop $ Bounty

Related posts

Leave a Comment