Bitcoin Cash TIN TỨC 

Fork mới của Bitcoin Cash có gì? Kích thước khối lớn hơn và hợp đồng thông minh hơn?

Bản nâng cấp phần mềm tiếp theo của Bitcoin Cash có thể sẽ mang nhiều tham vọng hơn so với lần đầu tiên – và đó không phải là một thành công nhỏ bởi vào lần trước nó đã bứt phá và vượt mặt Bitcoin nhờ bản cập nhật mới. Trên thực tế, bản cập nhật này đã được công bố vào tháng 11 và dự kiến sẽ được tung ra ​​vào ngày 15 tháng 5, cùng với một số tính năng có thể giúp mạng lưới xử lý nhiều…

Read More