BLOCKCHAIN 

Các nhà lập pháp Hoa kỳ hợp tác với MIT và NIST để xây dựng các tiêu chuẩn an ninh cho Blockchain

Nhóm các nhà lập pháp Hoa Kỳ – Congressional Blockchain Causus đã hợp tác với một số tổ chức như Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia (NIST) trong việc nghiên cứu lthiết lập các tiêu chuẩn an ninh cho Blockchain tại Mỹ.

Trong một bản tin gần đây, Ủy ban Kinh tế chung của Hạ viện cho biết, họ cam kết đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ Blockchain vì lợi ích của công chúng. Đồng chủ tịch David Schweikert nói:

“Với cương vị là các thành viên của Quốc hội, công việc của chúng tôi là nắm lấy và theo một số cách nào đó sẽ tìm cách ứng dụng cũng như tìm hiểu xem công nghệ này có thể có ý nghĩa gì đối với tăng trưởng kinh tế và xã hội”.

Schweikert phát biểu thêm rằng công nghệ này là một trong những ý tưởng táo bạo và phá cách có thể giúp cho xã hội trở nên tốt hơn.

Các nhà lập pháp Hoa kỳ hợp tác với MIT và NIST để xây dựng các tiêu chuẩn an ninh cho Blockchain

Nhóm Congressional và các sáng kiến Blockchain khác.

Nhóm Congressional Blockchain Caucus được thành lập vào tháng 9 năm 2016 nhằm thúc đẩy việc áp dụng chính thức công nghệ Blockchain ở Mỹ. Nhóm được thành lập bởi các nhà lập pháp do các nghị sĩ Jared Polis và Mick Mulvaney lãnh đạo.

Sự ra mắt của nhóm trùng với lễ khánh thành Trung tâm DC Blockchain, một trung tâm thông tin cho các nhà hoạch định chính sách. Trung tâm được thành lập bởi  Phòng thương mại Kỹ thuật của Hiệp hội Thương mại và tổ chức công nghệ 1776 với mục đích làm nền tảng cho lĩnh vực công và tư nhân hợp tác cùng với nhau thông qua ứng dụng Blockchain.

Cũng trong tháng này, Hạ viện đã thông qua một nghị quyết không ràng buộc nhằm kêu gọi soạn thảo chính sách đổi mới công nghệ quốc gia bao gồm hệ thống ngôn ngữ hỗ trợ cho tiền tệ kỹ thuật số và Blockchain.

Những bước tiến này cho thấy chính phủ và khu vực tư nhân ngày càng quan tâm và hỗ trợ cho lĩnh vực công nghệ Blockchain.

nguồn pinkblockchain

Related posts

Leave a Comment