AIRDROP & BOUNTY 

Nhận 8 INK ~1,2$. Dự án đã lên CMC – HÀNG TUYỂN

Dự án: INK (Mã token: INK ) – HÀNG TUYỂN NHÉ.

 Dự án đã được list lên Coinmarketcap. Đánh giá 5/5*

 Đăng ký nhận về: 8 INK ~1,2$

 Giới thiệu nhận thêm: 2 INK ~0,3$

  Hướng dẫn đăng ký:
 Link đăng ký https://ink.one và click Start
 Click Join telegram để join telegram rồi quay lại bot
 Click follow twitter để follow twitter của họ
 Click Submit Detail to collect Bounty để nhập thông tin của bạn, lưu ý twitter ko có @
 Trả lời phép tính bot đưa rồi click Confirm Submission để hoàn thành.
 Lấy link mời bạn bè, 2 INK mỗi người.

VIDEO HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

Link đăng ký https://ink.one

Các dự án Team đang chạy
Group Vip Airdrop $ Bounty
Trung tâm mua bán token Airdrop & Bounty

Related posts

Leave a Comment